Mimarlık

   

 

"Mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır." - Frank Lloyd Wright

Gaziantep Çikolata Fabrikası

Gaziantep'te yer alan proje 6.500 metrekare taban alanı üzerine planlanmıştır. Ofis bölümü lobi, makam odaları, restoran ve yardımcı birimlerden oluşmaktadır. Yönelim ve malzeme, ışık ve bölge şartlarına göre esas alınmıştır. Üretim bölümü yoğun lojistik ağına verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Şerit pencereler ile doğal ışık kullanımı önemsenmiş, bölgeye özel malzemelerle desteklenmiştir.

Gaziantep Çikolata Fabrikası
Gaziantep Çikolata Fabrikası

press to zoom
Gaziantep Çikolata Fabrikası
Gaziantep Çikolata Fabrikası

press to zoom
Gaziantep Çikolata Fabrikası
Gaziantep Çikolata Fabrikası

press to zoom
Gaziantep Çikolata Fabrikası
Gaziantep Çikolata Fabrikası

press to zoom
1/4

Apartman Projesi 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Irak'ta yer alan projemiz 5000 metrekare taban alanı üzerine tasarlanmıştır. Yapı, barınma birimleri, ofis, ticaret ve yaşam alanlarından oluşan bir komplekstir. Kullanılan malzemeler yenilikçi ve modern olup yer yer peyzaj ögeleri ile desteklenmiştir. Kullanıcı konforu esas alınmıştır.

Apartman Projesi 2

 

 

 

 

 

Irak'ta yer alan projemiz 5000 metrekare taban alanı üzerine tasarlanmıştır. Yapı, barınma birimleri, ofis, ticaret ve yaşam alanlarından oluşan bir komplekstir. Kullanılan malzemeler yenilikçi ve modern olup yer yer peyzaj ögeleri ile desteklenmiştir. Kullanıcı konforu esas alınmıştır.

Apartman Projesi 3

 

 

 

 

 

 

 

Irak'ta yer alan projemiz 5000 metrekare taban alanı üzerine tasarlanmıştır. Yapı, barınma birimleri, ofis, ticaret ve yaşam alanlarından oluşan bir komplekstir. Kullanılan malzemeler yenilikçi ve modern olup yer yer peyzaj ögeleri ile desteklenmiştir. Kullanıcı konforu esas alınmıştır.

KYK Yurdu Projesi

Proje alanı Büyükçekmece/İstanbul'da, 850 metrekare taban alanına sahiptir. Bir üniversite bölgesinde olduğu göz önünde bulundurularak yaklaşım kararları kısıtlamaların en iyi el verdiği şartlarda verilmiştir. Giriş ve teras katları öğrencilerin hizmetine sunulmuş; kafeterya, teras, oyun ve dinlenme alanları gibi alanlarla birlikte toplam kapalı alan 2.250 metrekaredir. Kullanıcının mahremiyeti ve aidiyeti göz önünde bulundurularak yarı geçirgen açıklıklar ve sıcak malzemeler tercih edilmiştir. Alan yetersizliği sebebiyle peyzaj ögeleri dikey şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede yapıya yumuşatılmış ve peyzaj kullanıcı yaşam alanı ile aynı seviyeye taşınmıştır.

K8
K8

press to zoom
Sahil Cephesi
Sahil Cephesi

press to zoom
Ek Bina
Ek Bina

press to zoom
K8
K8

press to zoom
1/8

Komutanlık Binası

Kıbrıs bölgesinde 180.000 metrekare taban alanı ile deniz kıyısı ile etkileşim içerisinde bir konumdadır. Askeri ihtiyaçlar kapsamında ele alınan yapı, birçok amacın bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur. Mevcut yapı alanın tasarım kararlarından ilki, iklimsel ve topografik şartların uyumu, ikincisi alana ulaşılacak kara, hava ve deniz yolları için gerekli şartların varlığından emin olmak, üçüncüsü oluşturulacak ihtiyaç programındaki yapıların eski askeri yapıların yorumlanarak güncel hale getirilmesi fikirleriydi. Topografya ve istenilen çizgilerin izinde peyzaj ögeleri konumlandırıldıkları alanlarda yapıyla arasında gerek set gerek bağlantı oluşturmakta. Bu sert yapıların ve resmiyetin arasında yumuşatıcı etkisiyle akışkan bir geçiş sağlamakta. Gün ışığı ve peyzaj manzarasının yapıların aktif kullanılan bölümlerince ve açık alanlarda oldukça fazla deneyimlenmesi amaçlanmıştır. Birden fazla işlevin bir arada sürdürülebileceği, farklı kullanım senaryolarını içeren, kuralların olduğu resmi bir topluluktur. Bu bağlamda iç-dış ilişkisinin, suyun, ışığın peyzajın yarattığı etkiler düşünülerek bu sertliği bir nebze yumuşatma fikri bu yapının kurgusunu koşullayan yönelimler olmuştur.

Gölbaşı 15 Temmuz Şehitler Anıtı

Türk tarihine bakıldığında bir eserin anıt olarak kabul edilebilmesi için yapının içince girilebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türk anıtları batılı örneklerdeki gibi bir blok veya parça taştan oluşamaz. Anıtın giriş kısmında üzerine konulan cam ile yürünebilir kılınan bir su ögesi bulunmaktadır. Su Türk tarihinin simgelerinden bir tanesidir. Anıtın dış cephesinde 15 Temmuz 2016’da şehit olan 51 özel harekat personeli kartallar olarak tasvir edilmiştir. Anıtın giriş bölümünde Göktürk kitabelerinden “Ey Türk; Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir? Titre ve kendine dön!” cümlesi hem orijinal dilinde hem de günümüz Türkçesi ile işlenmiştir.  Anıtın iç bölümünde 16 Türk devletini temsil eden 16 sandık bulunmaktadır. Sandıkların içerisinde sergilenen tarihi savaş aletlerinin üstünde Kuran-ı Kerim, altında ise 16 Türk devletinin sancakları üçgen bir şekilde katlanmış halde bulunmaktadır. Diğer kısımda ise ay yıldız şeklinde mermer bir kitabenin üzerine işlenmiş halde 368 şehidimizin biyografileri bulunmaktadır. 

Mimar Sinan Parkı

Adıyaman merkez parkı ve birçok belediye hizmetine imkan sağlaması amacıyla tasarlanan park 30.000 metrekare taban alanı üzerine kurulmuştur. Çeşitli peyzaj alanlarının yanı sıra kafeler, mescid, kapalı çocuk oyun alanı, evlendirme dairesi ve kent konağı gibi yapılarla desteklenmiştir.

Eğriçay Kent Parkı

 

 

 

 

 

Adıyaman''da yer alan proje 500.000 metrekare taban alanı üzerine planlanmıştır. Peyzajda her bölgede farklı tasarım kararları uygulanarak dinamik bir park alanı oluşturulmuştur. Bu alanlar kır düğün alanı, ibadet alanları, konaklama tesisleri, seyir terasları, spor tesisleri, çiftlik, restoran ve eğlence alanları ile desteklenmiş. Çevre iller için de bir odak noktası haline getirilmiştir.

Hatay Valiliği

 

 

 

 

 

 

Yapının resmi bir yapı olması peyzaj ögesinin yalnızca bir avluda uygulanabilirliğini gerektirirdi. Bu doğrultuda tam merkezinde su ve peyzaj ögeleri ile iç içe bir oturma ve buluşma alanı tasarlandı. Yer yer sert zemin üzerine açılan boşluklar ve eklenen saksılar ile yapının soğuk etkisi yumuşatıldı.

Diamond AVM

 

Tasarlanan AVM konseptinde mevcut AVM kalıbının dışına çıkılarak çarşı kültürü ile tekrardan yorumlanması amaçlanmıştır. Altıgen bir plan şemasının etrafında şekillenen yapılar grubu merkezdeki AVM alanını kuşatırken etrafını saran yapılar grubu konaklama alanları ve ticari birimlerin birlikte kullanımı sağlanmıştır. İki yapı grubu arasında bir peyzaj alanı düzenlenmiş, sosyal imkanlara el verecek şekilde kurgulanmıştır. 

A_Photo - 15
A_Photo - 15

press to zoom
A_Photo - 13
A_Photo - 13

press to zoom
A_Photo - 7
A_Photo - 7

press to zoom
A_Photo - 15
A_Photo - 15

press to zoom
1/12
2
2

press to zoom
1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
1/2

Irak'ta Villa

 

 

 

 

Irak'ta geniş bir ailenin kullanımı için tasarlanan projemiz 2009 yılında tamamlandı. Özel kompozit panellerin farklı açılarda bir araya gelişi balkonlara kendine has bir karakter kazandırdı. Açık, yarı açık ve kapalı alan geçişleri ile konforlu bir yaşam alanı tasarlandı. Merdivenlerde ve döşemelerde malzemeler özenle seçilmiş, özel bir rölye tekniği uygulanan duvarda mekana eşsiz bir hava kazandırılmıştır.

Saray

 

 

 

 

Saray yapısı iki ana binadan oluşmaktadır. Ana bina yaşam alanı, diğer bina ise misafirlerin kabul edildiği alandır. İki yapı ortak büyük bir avluda buluşmaktadır. Geleneksel çizgiler esas alınmıştır.

_10
_10

press to zoom
_9
_9

press to zoom
_1
_1

press to zoom
_10
_10

press to zoom
1/10
_2
_2

press to zoom
_3
_3

press to zoom
_1
_1

press to zoom
_2
_2

press to zoom
1/3

Butik Otel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 yılında ırak'ta tasarlanan otel yapısı 7 katlı ve 35 odalı olarak planlanmıştır. Bölgenin iklimsel yapısı da göz önünde bulundurularak cephe güneş kırıcılar ve bitkilerle desteklenmiştir. Bölgeye ait taş ve ahşap malzemeler ile doğal ve yerel bir görünüm elde edilmiştir.

Genel Bakış
Genel Bakış

press to zoom
Üst Görünüş
Üst Görünüş

press to zoom
Zeytin Satış ve Tanıtım Birimi
Zeytin Satış ve Tanıtım Birimi

press to zoom
Genel Bakış
Genel Bakış

press to zoom
1/16

Zeytinlik Deneyim Alanı

ve Turizm Merkezi

Antalya'da yer alan proje 30.000 metrekare taban alanı üzerine tasarlanmıştır. Projenin konaklama birimi konsept odalar, restoran ve esnek toplantı alanlarından oluşmaktadır. Otel; doğal alana hakim bir şekilde kurgulanmış, kullanılan doğal malzemeler bölgeye uygun seçilerek misafirlerin konforu esas alınmıştır. Restoran birimi alandaki misafirlere hizmet verirken aynı zamanda bağımsız organizasyonlar için ev sahipliği yapabilmektedir. Projenin zeytin tadım birimi, üretim yapılan zeytin ve yan ürünlerinin tanıtımı, tadımı ve satışı için tasarlanmıştır.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Villa 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı barınma ihtiyacını karşılarken kullanıcının konforunu destekleyecek detaylarla kurgulanmıştır. Kullanılan malzemeler, peyzaj ögeleri, sonsuzluk havuzu, spor alanları ve diğer aktivite birimleri alışılagelmiş çizgilerin ötesine taşımaktadır. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Genel Görünüm
Genel Görünüm

press to zoom
İç Mekan
İç Mekan

press to zoom
Genel Görünüm
Genel Görünüm

press to zoom
Genel Görünüm
Genel Görünüm

press to zoom
1/6

Restoran Projesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı; kütlesi, cephe hareketleri ve boşluklarıyla alışılagelmiş restoran algısını kırmayı hedeflemektedir. Kullanılan malzeme ve çevre düzenlemeleri bu amacını desteklemeye odaklıdır. 

Arka Cephe
Arka Cephe

press to zoom
Arka Bahçe
Arka Bahçe

press to zoom
Bahçe Alanı
Bahçe Alanı

press to zoom
Arka Cephe
Arka Cephe

press to zoom
1/5
Anıt Ön Cephesi
Anıt Ön Cephesi

press to zoom
Anıt Ön Cephesi
Anıt Ön Cephesi

press to zoom
Arka Bahçe
Arka Bahçe

press to zoom
Anıt Ön Cephesi
Anıt Ön Cephesi

press to zoom
1/6
Genel Görünüm
Genel Görünüm

press to zoom
Evlendirme Dairesi.jpg
Evlendirme Dairesi.jpg

press to zoom
Büfeler
Büfeler

press to zoom
Genel Görünüm
Genel Görünüm

press to zoom
1/20
Yerleşim Planı
Yerleşim Planı

press to zoom
Genel Görünüm
Genel Görünüm

press to zoom
WC Birimleri
WC Birimleri

press to zoom
Yerleşim Planı
Yerleşim Planı

press to zoom
1/37
Yerleşim Planı
Yerleşim Planı

press to zoom
Genel Görünüm
Genel Görünüm

press to zoom
WC Birimleri
WC Birimleri

press to zoom
Yerleşim Planı
Yerleşim Planı

press to zoom
1/37
Buluşma ve Bekleme Alanı
Buluşma ve Bekleme Alanı

press to zoom
Avlu
Avlu

press to zoom
Avlu
Avlu

press to zoom
Buluşma ve Bekleme Alanı
Buluşma ve Bekleme Alanı

press to zoom
1/4